Försvarsministerns lista över negativ import och dess konsekvenser för ekonomin. Läs allt om det här!

På söndag kom Rajnath Singh, landets försvarsminister med en lista över 101 artiklar som försvarsministeriet kommer att sluta importera. Landets väpnade styrkor kommer nu att skaffa de nämnda föremålen från de inhemska tillverkarna och dessa tillverkare kan vara privata aktörer eller försvarssektorn.

Men varför?

Indien har importerat militära varor från andra länder i flera år nu. Det har alltid varit bland de tre bästa försvarsimportörerna i världen men nu vill den indiska regeringen minska sitt beroende av andra länder i världen. Enligt Stockholm International Peace Research Institute har Indien varit den näst största försvarsimportören mellan 2014 och 2019.Inte bara detta utan regeringen vill också stödja lokala aktörer genom att ge dem möjlighet. På så sätt kommer de privata aktörerna och DPSU: erna att utveckla kapacitet.Genom att ge de lokala tillverkarna gott om möjligheter kommer regeringen också att trycka på Atmanirbhar Bharat Initiativ.

Försvarsminister Rajnath Singh

Samtidigt hoppas regeringen också att försvarstillverkningssektorn kan spela en ledande roll när det gäller att öka ekonomin, inte bara för den inhemska marknaden utan också att bli exportör.Vad innehåller den negativa importlistan?

101 artiklar som nämns i den negativa importlistan har ett antal artiklar. Sträcker sig från enklare varor till avancerad teknik som Armored Armed Fighting Vehicle, Light Machine gun, 125 mm Fin Stabilised Armor Piercing DiscardingSabot (FSAPDS) New Generation Ammunition, Assault Rifle 7.62 x 39mmDec 202174.30 mm Ammunition for Infantry Fighting SystemsDec 202175, Mine Fragmentation, Mine Anti -tank, Min Anti-Personnel Blast, Multipurpose Granate, Tröghetsnavigationssystem för skeppstillämpning, Konventionella ubåtar och så vidare.

Från när denna policy träder i kraft?

Denna nya policy kommer inte att träda i kraft omedelbart, det kan ta ett år att genomföra detta helt. Men inte alla 101 artiklar som nämns i listan kommer att vara helt gods. Det är en progressiv lista som planerar att dumpa varorna enligt kraven.

Som listan visar har de 101 artiklar som nämns 69 ett vägledande embargo från december 2020.Läs också: Världsbanken har godkänt lån på 750 miljoner dollar för att öka flödet av finansiella MSME i Indien